Linux İçin MySql Kurulum ve Yetkilendirme

Bu yazıda sizlere Linux için (debian, ubuntu ya da pardus olabilir) mysql kurulum ve konfigürasyonlarını basitçe anlatacağım.

Öncelikle her zamanki gibi terminal penceremizi açıp root kullanıcısına erişim (bkz. linux su) sağlıyoruz. Öncelikle mysql yükleme işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için terminale aşağıdaki komutu yazıyoruz:

$ sudo apt-get install mysql-server amarok
Kurulum kısa sürede tamamlandıktan sonra, ikinci adıma geçiyoruz ve mysql root erişimi yapıyoruz.
$ mysql -u root

şifre gerekliyse, aşağıdaki komutu da opsiyonel olarak kullanabilirsiniz.

$ mysql -u root -p

mysql bağlantısı sağlandıktan sonra >mysql parametresi gelecek. Şimdi veritabanı oluşturmak için aşağıdaki komutu girebiliriz.

mysql> create database veritabaniAdi
Sonuç: Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Kullanıcı adı ve şifre işlemleri için,

mysql> grant usage on *.* to kullaniciAdi@localhost identified by 'sifre';

Son olarak kullanıcıyı yetkilendirmek için,

mysql> grant all privileges on veritabaniAdi.* to kullaniciAdi@localhost ;

Hepsi bu kadar. İşlemleri kontrol etmek için,

$ mysql -u kullaniciAdi -p'sifre' veritabaniAdi

kullanabilirsiniz. Kolay gelsin.