Sık Kullanılan Linux Komutları

Linux'te çok ihtiyaç duyulan bazı komutları ve işlevlerini paylaşmak istedim. Linux kullananlara kolay gelsin :)

arp
Genel olarak varolan ethernet bağlantısını ve IP adreslerini kontrol etmek için kullanılır.

df
Dosya sistemi bilgisini gösterir
Genel olarak kullanımı df -h şeklindedir. Takılı her sürücünün boyutunu gösterir.

du
Varolan dizindeki dosyaların boyutunu gösterir. Genel olarak  kullanımı belirli bir altdizin altında du -a biçimindedir. 
“/” (ana) dizininde sözkonusu konut kullanıldığı zaman, linux içerisindeki tüm dosyaların boyutlarını gösterir.

find
Tüm dosya sistemi içerisinde arama yapmak için kullanılır.
En yaygın kullanımı,  find / -name appname -type d -xdev biçimindedir.
name yerine dosyadı yazılarak kullanılır.

ping
Uzak sunucuyla ilgili ağ bilgisini gösterir.
Kullanımı ping ipnumarası biçimindedir.

mkdir
Yeni bir klasör oluşturmak için kullanılır.
mkdir klasöradı biçiminde kullanılır.

touch
Yeni bir dosya oluşturmak için kullanılır.

touch dosyaadı biçiminde kullanılır.

chmod
Dosya izinlerini değiştirmek için kullanılır.
Kullanım biçimi chmod 777 klasöradı biçimindedir.

ls
Bir dizinin içeriğini listeler.
ls harfls *harf , ls *harf* gibi değişik biçimlerde arama yapılabilir.